Diplomada en Fisioterapia en Fundació Universitària del Bages.

Fibrólisis instrumental miofascial

Técnicas miofasciales.

Fisioterapeuta en el Sant Cugat Futbol Club

Fisioterapeuta en la UESC