Diplomada en Fisioteràpia per la Fundació Universitària del Bages.

Fibrolisi instrumental miofascial

Tècniques miofascials.

Fisioterapeuta al Sant Cugat Futbol Club

Fisioterapeuta a la UESC