Dr. Antonio Turmo

Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Medicina de l’ Educació Física i l’ Esport per la Universitat de Barcelona.

Experiència professional:

– 1991 – actualitat: Metge adjunt del Centre d’ Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès-Consorci Sanitari de Terrassa.
– 2018 – actualitat: Metge a la Unitat de Medicina de l’Esport Clínic-Sant Joan de Deu de Barcelona.
– 1998 – actualitat: Professor del Màster en alt rendiment esportiu, del Comitè Olímpic Espanyol i la Universitat Autònoma de Madrid.
– 2005 – actualitat: Membre de la Comissió Nacional de l’ especialitat de Medicina de l’ Esport.
– 2018 – 2020: Responsable dels Serveis Mèdics Dalian Pro (Superlliga Xina).
– 1990 – 2019: Professor asociat del Departament d’Obstetrícia-Ginecología, Pediatria, Radiologia i Anatomia Patològica. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.
– 2005 – 2018: Director de l’Escola Professional de Medicina de l’Educació Física i l’Esport, Universitat de Barcelona.
– 2013 – 2018: Director del Màster Fellowship en Medicina d’Alt rendiment Esportiu (Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat) de la Universitat de Barcelona.
– 2013 – 2018: Professor coordinador del Màster Activitat Física i Salut. Institut Nacional d’ Educació Física de Catalunya. Universitat de Barcelona.
– 1997 – 2018: Professor Màster de Fisioteràpia de l’ Esport. Escola Universitària Gimbernat. Universitat Autònoma de Barcelona.
– 2011 – 2010: Cap dels Serveis Mèdics de l’ Àrea Esportiva del RCD Espanyol.
– 2001 – 2017: Responsable dels Serveis Mèdics de la Reial Federació Espanyola de Voleibol.
– 1988 – 1991: Professor de l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat. Universitat Autònoma de Barcelona.

He desenvolupat la major part dels meus 30 anys de carrera professional en l’àmbit de la medicina de l’esport, i l’alt rendiment esportiu, tant en esports individuals com esports d’equip, especialment futbol i voleibol.

Pertanyo a la Unitat Clínica del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, on exercia funcions de responsable i coordinador de l’Àrea de Fisioteràpia i Rehabilitació. A més, he estat metge de la Selecció Nacional de Voleibol, responsable del Departament Mèdic del RCD Espanyol de Barcelona i responsable del Departament Mèdic de l’equip de superlliga China Dalian Yifang.

Sóc especialista en lesions en l’esport, en especial en lesions musculars generades per la pràctica d’activitat física. Durant el meu exercici professional he centrat el meu interès en diferents àrees que inclouen la lesió muscular esportiva i la seva prevenció, el dolor muscular de diferents orígens, la síndrome compartimental crònica, l’avaluació biomecànica i el diagnòstic ecogràfic en l’aparell locomotor.

He dedicat temps a desenvolupar habilitats de coordinació multidisciplinària de professionals en ciències de l’esport i a facilitar el treball de col·laboració dins i fora de l’organització, prioritzant la transferència de coneixement entre diferents professionals en ciències de l’esport.

La docència a la Universitat de Barcelona ha ocupat una part important de la meva dedicació professional, així com la formació de metges especialistes en Medicina de l’Esport en el medi hospitalari i en centres mèdics especialitzats.

Conèixer l’esport, la competició i les seves repercussions en el cos és garantia per a una millor avaluació i maneig de la lesió muscular o de qualsevol procés mèdic relacionat amb l’activitat física. 

Publicaciones

Lesiones Musculares. Diagnóstico y tratamiento.
Formacion Clínica Continuada (FMC). De Pablo Marquez B, Montoro Rodriguez I, Turmo-Garuz A. 26(5): 288-292. 2019.

Injuries of the obturator muscles in professional soccer players. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.
Wong-On M, Turmo-Garuz A, Arriaza R, Gonzalez de Suso JM, Til-Perez L, Yanguas-Leite X, Diaz-Cueli D, Gasol-Santa X. 2017.

Can local corticosteroid injection in the retrocalcaneal bursa lead to rupture of the Achilles tendon and the medial head of the gastrocnemius muscle?
A.Turmo-Garuz, A. Rodas, G.Balius, R. Til, L.Miguel-Perez, M. Pedret, C. Del Buono, A. Maffulli, N. MusculoskeletSurg. 2013. DOI 10.1007/s12306-013-0305-9.

Compression garments to prevent delayed onset muscle soreness in soccer players.
Xavier Valle, Lluís Til, Franchek Drobnic, Antonio Turmo, José Bruno Montoro, Oliver Valero, Rosa Artells. Muscles, Ligaments and Tendons Journal 2013; 3 (4): 295-302.

Trapezoid stress fracture in an international shot-putter: A Case Report.
Heron, H. Verdugo, F. Turmo, A. T. Perez, L. Journal of SportsScience and Medicine (2012) 11, 768-770.

Evaluation of risk factors for anterior cruciate ligament injury in high-level male football players.
Ferrer-Roca, V. Balius, X. Domínguez-Castrillo, O. Linde, FJ.Turmo-Garuz, A. ApuntsMedEsport. 2013.

Lesiones Musculares en el Deporte
Turmo, A. Biomecánica de la Lesión Muscular. En Balius R. Ed. Panamericana. 2013. EAN: 9788498357035

Actividad física: una herramienta útil en el manejo del paciente con dolor.
Dolor. Ribas, JL, Turmo A, Valle J. 2012;27.

Determinación de la utilidad de la espectroscopia por luz casi infraroja (NIRS) en el estudio de la mialgia de esfuerzo en los antebrazos de los músicos.
Rosset J, Gomila B, Fabregas S, Turmo A. Trauma. 21 (1):39-46. 2010.

Lesión muscular de recto abdominal en un jugador de voleibol.
Turmo A Til L, Bellver M, Papousidakis E. Apunts Med Esport. 2010. núm 166. doi:10.1016/j.apunts.2010.02.003.

– Estado actual del tratamiento con oxígeno hiperbárico de las enfermedades del aparato locomotor en medicina del deporte.
Drobnic F, Turmo A. Med Clin (Barc). 2010;134:312.