Readaptació esportiva

Readaptació a l'esport

En el moment en que es produeix una lesió, l’esportista pateix una alteració dels seus patrons motors i coordinatius, així com una pèrdua de rendiment immediat.

La readaptació és el procés de reincorporació de l’esportista lesionat al seu nivell previ d’entrenament.

Aquesta especialitat combina el coneixement de la patologia lesional i la seva evolució, amb el domini de la preparació física a l’hora de programar tasques i exercicis específics de cada esport.

El procés de readaptació passa per diverses fases de treball, més analític, amb increment de càrregues, treball en diferents superfícies, tot dependent de la lesió, fins la fase final de treball de camp.