Valoracions funcionals

Millorar el control de l’entrenament i millorar així el rendiment esperat en competició, va unit a una necessitat de millorar les eines de control de la salut i de reducció d’incidència lesional.

L’esport ha avançat molt en aquest sentit i s’han desenvolupat sistemes de valoració de la condició física a través de proves que serveixen de mètode de control i anàlisi.

Les valoracions funcionals ens ofereixen una visió general de les qualitats físiques, de les condicions i forma física de la persona. Ens proporcionen una informació vàlida i fiable sobre quin és l’estat de cada individu.

L’objectiu principal és conèixer les prestacions i condicions de l’esportista, per així poder determinar objectius clars assolibles que incrementin el seu rendiment i disminueixin el seu risc de lesió.

Aquestes valoracions ofereixen un avantatge substancial respecte a les valoracions estrictament de laboratori (isocinètic, tensiomiografia,…), ja que amb aquestes no podem mesurar cap situació funcional i les conclusions que ofereixen queden esbiaixades.

Les valoracions ofereixen test funcions d’Extremitat Superior:

– Rang de moviment articular
– Força
– Anàlisi de moviment
I test funcionals d’extremitat Inferior
– Asimetries
– Test Funcionals
– Mesurament d’índex de composició corporal.

La realització de les valoracions funcionals va unida a l’ elaboració Informe de conclusions i objectius que es lliurarà al client.